Drogownictwo

Wykonywanie podbudów

Kamień wapienny i produkowane z niego kruszywa są stosowane jako materiał na podbudowy.

Stabilizacja gruntów
Wapno palone mielone oraz wapno hydratyzowane stosowane są do stabilizacji gruntów, czyli poprawiania nośności gruntów słabych.


Osuszanie gruntów
Zawilgocone grunty, przeznaczone do robót ziemnych, można przesuszyć i tym samym przygotować do urabiania maszynami budowlanymi stosując wapno palone mielone, które przemieszane z wilgotnym gruntem pochłania nadmiar wody.

Wytwarzanie mieszanek asfaltowych
Składnikiem masy asfaltowej są mączki wapienne, pełniące rolę wypełniacza. Nowym, rozwijającym się, zastosowaniem jest dodawanie wapna hydratyzowanego do mas asfaltowych, jako dodatku poprawiającego jakość i trwałość masy, a także zwiększającego odporność nawierzchni asfaltowej na koleinowanie.

Zapoznaj się z materiałami

Artykuły
Kruszywa węglanowe do betonów
Prezentacje
Kruszywo wapienne dla drogownictwa
Wapno hybratyzowane
Ulepszanie gruntów
Korzyści stosowania wapna hydratyzowanego
The benefits of hydrated lime in asphalt mixtures
Trwałość nawierzchni SMA z dodatkiem wapna hydratyzowanego - dodatki doświadczalne
Wapno hydratyzowane w mieszkankach mineralno asfaltowych - doświadczenia laboratoryjne i terenowe
Wydawnictwa specjalne
Kruszywa węglanowe
Poradnik drogowo-budowlany
Wapno hydratyzowane sprawdzony dodatek do trwałych nawierzchni asfaltowych
Wróć