Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego reprezentuje wiodących producentów branży wapienniczej. Członkami Stowarzyszenia są zakłady wapiennicze prowadzące działalność produkcyjną w Polsce i sprzedające swoje produkty.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 28.12.2004 a działalność rozpoczęło na początku roku 2005. Powstało na bazie wcześniej działającego Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna i jest kontynuatorem wszelkich jego działań na rzecz branży wapienniczej w Polsce.


Cele Stowarzyszenia:


W ramach szerokiego zakresu działań statutowych aktualnie działają m. in. zespoły promocyjne, których zadaniem jest rozwój zastosowań produktów branży wapienniczej na rynkach budownictwa, rolnictwa i drogownictwa. Działają również m. in. zespły problemowe w sprawie ograniczeń emisji CO2 oraz w sprawie normalizacji w ochronie środowiska.

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń:


i aktywnie z nimi współpracuje w zakresie międzynarodowych regulacji prawnych (n.p. projekt REACH, ograniczenia emisji CO2, program zrównoważonego rozwoju) oraz opracowywania norm europejskich na zastosowania produktów wapienniczych.