Kontakt

Adres

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
ul. Opolska 110
31-323 Kraków

info@wapno-info.pl

Alina Masse
p.o. Dyrektorki Biura
alina.masse@wapno-info.pl
tel.: +48 787 002 003

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 225038
NIP: 6772243361
REGON: 356908650