Kontakt

Adres

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
ul. Opolska 110
31-323 Kraków

12 626 18 76
info@wapno-info.pl

Kinga Kotulecka-Korska
Dyrektor Biura
kinga.korska@wapno-info.pl
tel.: +48 538 399 365

Alina Masse
Koordynator Zespołów
alina.masse@wapno-info.pl
tel.: +48 792 050 103

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 225038
NIP: 6772243361
REGON: 356908650