Przemysł

Hutnictwo żelaza i stali jest jednym z głównych przemysłowych odbiorców produktów wapienniczych.

Przemysł chemiczny
Odbiorcą dużej ilości kamienia wapiennego jest przemysł sodowy, który wypala wapno we własnym zakresie, wykorzystując zarówno tlenek wapnia, jak i powstający z rozkładu kamienia wapiennego dwutlenek węgla w procesach technologicznych.

Przemysł szklarski
Mączki wapienne są składnikiem zestawu surowcowego przy produkcji szkła.

Przemysł materiałów ogniotrwałych
Wapno uzyskiwane z wypalenia kamienia wapiennego lub dolomitu jest podstawowym surowcem do produkcji wapniowych i dolomitowych materiałów ogniotrwałych.

Inne
Produkty wapiennicze znajdują szereg innych zastosowań jako surowce lub wypełniacze w przemyśle gumowym, kosmetycznym, rafineryjnym i innych.

Wróć