Ochrona środowiska

Racjonalne działania dla ochrony środowiska naturalnego nie są możliwe bez stosowania produktów wapienniczych, których zużycie w okresie ostatnich kilku lat systematycznie wzrasta.

Uzdatnianie wody

Jedną z najtańszych i sprawdzonych metod zmiękczania wody jest dekarbonizacja wody wapnem palonym lub hydratyzowanym.

Oczyszczanie ścieków
Stosowanie wapna w technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych ma długą tradycję.

Oczyszczanie gazów spalinowych
Potocznie mówi się o odsiarczaniu (usuwaniu dwutlenku siarki) z gazów spalinowych, jednakże produkty wapiennicze reagują również z innymi gazowymi kwaśnymi składnikami, jak chloro- czy fluorowodór.

Neutralizacja osadów ściekowych
Osady ściekowe neutralizuje się, higienizuje oraz stabilizuje za pomocą wapna palonego lub hydratyzowanego.

Zapoznaj się z materiałami

Wydawnictwa specjalne
Liming an advanced treatment for sewage sludge applied on land
Sorbenty do odsiarczania spalin metodami wapienniczymi
Wapnowanie - nowoczesna metoda higienizacji osadów ściekowych wykorzystywanych w rolnictwie
Wróć