Produkty

Przemysł wapienniczy produkuje szeroki asortyment wyrobów, dla wytwarzania których podstawowym surowcem jest kamień wapienny oraz dolomit (wapień zdolomityzowany). W ofercie handlowej producenci posiadają zarówno wyroby niepalone jak i palone. Podstawowym składnikiem produktów niepalonych jest węglan wapnia a w przypadku produktów palonych tlenek wapnia.

 • Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe

  Nawozy węglanowe wapniowe i wapniowo-magnezowe uzyskuje się z przemielenia do odpowiedniej granulacji wapieni i dolomitów (wapieni zdolomityzowanych). Nawozy te charakteryzują się długotrwałym działaniem na glebę i uprawy.

 • Wapno hydratyzowane

  Wapno hydratyzowane otrzymuje się w wyniku gaszenia wapna palonego wodą. Głównym jego składnikiem jest wodorotlenek wapnia, a sprzedawane jest w postaci proszku. Znane jest również pod nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane.

 • Wapno palone

  Wapno palone uzyskuje się przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyżej 900°C. Głównym składnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawałkowej (wapno palone w bryłach) oraz mielone (wapno palone mielone).

 • Kamień wapienny i dolomit

  Kamień wapienny jest powszechnie występującą naturalną kopaliną, składająca się głównie z węglanu wapnia. Dolomit, czyli wapień zdolomityzowany, składa się głównie z węglanów wapnia i magnezu. Kamień jest kruszony i sortowany do odpowiednich frakcji, a sprzedawany jest w granulacjach uzgodnionych z odbiorcą.

 • Kruszywa

  Kruszywa uzyskuje się z kamienia wapiennego lub dolomitu rozdrobnionego do odpowiednich frakcji.

 • Mączki wapienne

  Mączki wapienne uzyskuje się poprzez zmielenie kamienia wapiennego lub dolomitu do postaci proszkowej. Zależnie od przeznaczenia mączki charakteryzują się różnym stopniem rozdrobnienia i składem granulometrycznym oraz noszą różne nazwy handlowe, np. sorbenty (do oczyszczania gazów odlotowych), mączki szklarskie, kreda pastewna i malarska, mączki bitumiczne (w drogownictwie stosowane do produkcji mas asfaltowych), czy pył do tłumienia wybuchów w górnictwie węgla kamiennego. Wymagania jakościowe i stopień rozdrobnienia określone są w normach i wymaganiach technicznych w zależności od zastosowania.

Chcesz kupić produkty wapiennicze?

Interesują Cię ceny, szczegóły dostawy?

Zainteresowanym tematem polecamy poniższą literaturę:

 • Lime and limestone - A.J.H. Oates

 • Technologia budowlanych materiałów wiążących. Cz.I. Wapno i Gips. - Brylicki, Derdack-Grzymek, Gawlicki, Małolepszy, Olejarz
 • Technologia betonu - metody badań. - Małolepszy, Deja, Brylicki, Gawlicki
 • The Chemistry and Technology of Lime and Limestone - Robert S. Boyton
 • Wapno w budownictwie. Tradycja i nowoczesność - Ewa Osiecka