Wydarzenia

Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia w naszym Stowarzyszeniu.

 • 21.05.2013

  Debiut publikacji "Wykorzystanie kruszyw węglanowych w drogownictwie" na Targach AUTOSTRADA 2013

  Nowa publikacja Stowarzyszenia pt. "Wykorzystanie kruszyw węglanowych w drogownictwie" autorstwa Prof. Marka Iwańskiego z Politechniki Świętokrzyskiej, ukazała się podczas targów AUTOSTRADA 2013

  kategorie:

 • 28.09.2012

  Konferencja "Wapnowanie gleb - wyzwanie dla polskiej gospodarki"

  W dniu 26 września 2012 r. w Puławach odbyła się konferencja pt. "Wapnowanie gleb - wyzwanie dla polskiej gospodarki" którą Stowarzyszenie zorganizowało we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym.
  Patronatu Honorowego udzieliły Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Gosdpodarki, a Patronatem Medialnym konferencję objęli TopAgrar oraz TVP Lublin.
  Celem konferencji było zwrócenie uwagi na jakość gleb w Polsce w aspekcie rolnym a także środowiskowym. Wśród gości konferencji licznie byli reprezentowani przedstawiciele z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Gospodarki którzy brali aktywny udział w panelach dyskusyjnych. Bardzo dobrze były reprezentowane środowiska naukowe i opiniotwórcze. Obecne były najważniejsze w Polsce media rolnicze.

  kategorie:

 • 10.05.2012

  Publikacja nt wapna hydratyzowanego do zastosowań w drogownictwie

  Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Wapna wydało nową broszurę pod tytułem: "Wapno hudratyzowane - sprawdzony dodatek do trwałych nawierzchni asfaltowych".

  Publikacja powstała dzięki pracy zespołu roboczego ds. mieszanek mineralno-asfaltowych (AFT-Asphalt Task Force) działającego w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wapna (EuLA) i jest próbą podsumowania istniejącej wiedzy na temat modyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych.

  kategorie:

 • 04.12.2011

  Barbórka 2011

  BARBÓRKA to tradycyjne święto górnicze obchodzone corocznie 4 grudnia, w dniu św. Barbary, patronki górników.

  Z okazji tego wyjątkowego święta pragniemy złożyć wszystkim pracującym w tym ciężkim
  i niebezpiecznym zawodzie najserdeczniejsze życzenia wytrwałości i pomyślności oraz
  wesołej zabawy w rytm piosenek i przyśpiewek górniczych podczas
  tegorocznych Karczm Piwnych.


  kategorie:

 • 07.07.2011

  Połączenie spółek grupy Lhoist

  Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2011 r. nastąpiło połączenie spółki Lhoist Opolwap S.A. oraz spółek Zakłady Wapiennicze Lhoist Sp. z o.o. i Zakłady Wapiennicze Wojcieszów Sp. z o.o.

  Spółką przejmującą jest Lhoist Opolwap S.A. , która z dniem połączenia zmienia nazwę na Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

  Dane spółki są następujące:

  Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
  ul. Świerczewskiego 5
  46-050 Tarnów Opolski

  kategorie: