Amonit - nasz symbol

Symbolem naszego Stowarzyszenia jest amonit, przedstawiciel organizmów które żyły około 65 milionów lat temu, a które wymarły w wyniku katastrofalnych zmian środowiska jakie nastąpiły po zderzeniu Ziemi z meteorytem lub kometą.
W tym okresie wymarło 85% wszystkich organizmów żyjących, w tym amonity, a szczątki organizmów uległy skamienieniu tworząc złoża wapieni, w których obecnie prowadzi się eksploatację.
Złoża eksploatowane w Polsce pochodzą z okresów kambru, dewonu, karbonu, triasu, jury.