Wydarzenia

Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia w naszym Stowarzyszeniu.

 • 27.08.2013

  SPW zostało członkiem Konsorcjum Centrum Kompetencji PUŁAWY

  Stowarzyszenie przystąpiło do Konsorcjum Centrum Kompetencji Puławy, którego jednym z głównych celów jest zbliżenie świata nauki, producentów oraz rolników.
  Członkami CK Puławy są: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, Instytut Nawozów Sztucznych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławska Szkoła Wyższa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roslin Białkowych.
  Więcej informacji o tej organizacji na www.ckpulawy.com

  kategorie:

 • 24.07.2013

  SPW zostało członkiem wspierającym Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych

  Rada Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych podjęła decyzję o przyjęciu naszego Stowarzyszenia na członka wspierającego Federacji. Wiecej informacji o tej organizacji: www.fbzpr.org.pl

  kategorie:

 • 21.05.2013

  Debiut publikacji "Wykorzystanie kruszyw węglanowych w drogownictwie" na Targach AUTOSTRADA 2013

  Nowa publikacja Stowarzyszenia pt. "Wykorzystanie kruszyw węglanowych w drogownictwie" autorstwa Prof. Marka Iwańskiego z Politechniki Świętokrzyskiej, ukazała się podczas targów AUTOSTRADA 2013

  kategorie:

 • 28.09.2012

  Konferencja "Wapnowanie gleb - wyzwanie dla polskiej gospodarki"

  W dniu 26 września 2012 r. w Puławach odbyła się konferencja pt. "Wapnowanie gleb - wyzwanie dla polskiej gospodarki" którą Stowarzyszenie zorganizowało we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym.
  Patronatu Honorowego udzieliły Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Gosdpodarki, a Patronatem Medialnym konferencję objęli TopAgrar oraz TVP Lublin.
  Celem konferencji było zwrócenie uwagi na jakość gleb w Polsce w aspekcie rolnym a także środowiskowym. Wśród gości konferencji licznie byli reprezentowani przedstawiciele z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Gospodarki którzy brali aktywny udział w panelach dyskusyjnych. Bardzo dobrze były reprezentowane środowiska naukowe i opiniotwórcze. Obecne były najważniejsze w Polsce media rolnicze.

  kategorie:

 • 10.05.2012

  Publikacja nt wapna hydratyzowanego do zastosowań w drogownictwie

  Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Wapna wydało nową broszurę pod tytułem: "Wapno hudratyzowane - sprawdzony dodatek do trwałych nawierzchni asfaltowych".

  Publikacja powstała dzięki pracy zespołu roboczego ds. mieszanek mineralno-asfaltowych (AFT-Asphalt Task Force) działającego w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wapna (EuLA) i jest próbą podsumowania istniejącej wiedzy na temat modyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych.

  kategorie: