Mączki wapienne

Mączki wapienne uzyskuje się poprzez zmielenie kamienia wapiennego lub dolomitu do postaci proszkowej. Zależnie od przeznaczenia mączki charakteryzują się różnym stopniem rozdrobnienia i składem granulometrycznym oraz noszą różne nazwy handlowe, np. sorbenty (do oczyszczania gazów odlotowych), mączki szklarskie, kreda pastewna i malarska, mączki bitumiczne (w drogownictwie stosowane do produkcji mas asfaltowych), czy pył do tłumienia wybuchów w górnictwie węgla kamiennego. Wymagania jakościowe i stopień rozdrobnienia określone są w normach i wymaganiach technicznych w zależności od zastosowania.