Kruszywa

Kruszywa uzyskuje się z kamienia wapiennego lub dolomitu rozdrobnionego do odpowiednich frakcji.